Een Intense Reis – Marije Hofland

Veel van de gevoelige, intense kinderen die zich aanpassen op school, gooien hun opgekropte spanning er thuis uit. Dat is heftig, en intens, maar ook een duidelijk signaal. Neem niet voetstoots aan dat je overprikkeling ziet, ook onderprikkeling – ondervoeding van de juiste (geestelijke) prikkels – kan een flinke rol spelen.


Zijn al deze kinderen hoogbegaafd? Niet per sé en een officieel ‘label’ hoogbegaafdheid is ook niet altijd passend of nodig. Het belangrijkste is dat er aan de onderliggende behoeftes wordt voldaan en dat het kind gezien wordt en serieus genomen wordt, in al zijn of haar intensiteit.

Sommige kinderen passen zich niet (meer) aan op school en de onderprikkeling uit zich in ‘lastig’ gedrag in de klas. Als de behoefte achter het ‘lastige’ gedrag niet gezien wordt, kunnen er flinke problemen ontstaan. Misdiagnoses liggen op de loer, niet-passend onderwijs doordat leerhonger wordt gezien als ‘slechts’ de behoefte aan cognitieve uitdaging en waardoor de intensiteit van het kind niet wordt erkend.

 

Bij Marije Hofland’s zoon Dani resulteerde dit uiteindelijk in een schooltrauma en haar zoon kwam thuis te zitten. Over deze intense reis heeft ze een zeer aangrijpend boek geschreven:

Marije Hofland - hoogbegaafd


“Met dit boek wil ik mijn bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat dit proces voor andere ouders makkelijker wordt en leerkrachten zich bewuster zijn van de wijze waarop een passende schoolomgeving gecreëerd kan worden.

Ik hoop dat het je helpt om het kind beter te begrijpen en het ervoor zorgt dat je er makkelijker voor kunt zorgen dat het kind ook op school krijgt wat het nodig heeft.

En – als belangrijkste punt – dat je het kind kunt ondersteunen zodat hij of zijn kan leren gelukkig met zichzelf te zijn en kan genieten van alle superkrachten waar hij of zij mee gezegend is.”

Het boek is één grote herkenning voor ouders van hoogbegaafde thuiszitters. Hartverscheurend en confronterend.
Tegelijkertijd is er hoop. Hoop dat met een boek als dit, met de gedeelde ervaringen en de steeds breder gedeelde kennis over intensiteit, over gevoeligheid, over begaafdheid, een dergelijk schooltrauma kan worden voorkomen doordat onderprikkeling zoveel éérder wordt herkend.