Tarieven voor particulieren

Een telefonisch kennismakingsgesprek is uiteraard gratis.

Het standaard uurtarief dat ik hanteer is € 90,–.  Alle bedragen zijn inclusief btw. 

Consult 1,5 uur € 135,–
Consult telefonisch / e-consult 0,5 uur €  45,–
     
Korte workshop

€  80,–

Dagworkshop (incl. lunch)   € 150,–
Terugkomdag   € 150,–

Annuleringsvoorwaarden

In de Algemene Voorwaarden kun je de volgende annuleringsvoorwaarden vinden:

Artikel 8. Annulering door Opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van veertien dagen na bevestiging van inschrijving voor een workshop, training, oudercursus of andere dienst. De Opdrachtgever kan in deze periode kosteloos besluiten om toch niet deel te nemen.
8.2. Opdrachtgever kan alleen schriftelijk annuleren. Stuur een email aan Angelique@praktijkJulijn.nl. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de volgende werkdag, wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt. Praktijk Julijn bevestigt altijd de annulering door een mail terug te sturen. Deze bevestiging geldt dan ook als de officiële bevestiging van de annulering.

8.3. Annulering van een (e-)consult
a. Indien Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak voor een (e-)consult wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren via email aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven. Het is dan mogelijk om in overleg en zonder extra kosten een nieuwe afspraak voor een (e-)consult in te plannen.
b. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten á €135,- aan Opdrachtgever in rekening te brengen, of, in het geval van een e-consult van 1 uur €90,–.

8.3.1 Annulering van (een restant van) een traject e-consulten
a. Een traject e-consulten wordt in overleg ingepland over een vooraf afgesproken periode van een aantal maanden. Het is aan Opdrachtgever de sessies van het traject binnen de afgesproken periode van een aantal maanden gerekend vanaf de eerste sessie ook daadwerkelijk af te nemen.
b. Indien Opdrachtgever halverwege een traject de wens heeft het traject niet langer voort te zetten, kan in overleg worden besloten het traject te beëindigen. Opdrachtgever wordt dan gerestitueerd voor de niet afgenomen sessies.

8.4. Annulering van een workshop of training
a. Annuleert Opdrachtgever meer dan 14 dagen voor de start van een workshop of training, dan krijgt Opdrachtgever het gehele bedrag teruggestort minus € 25,- aan administratiekosten.
b. Annuleert Opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de aanvang van de workshop of training, dan is Opdrachtgever 50% van het gehele bedrag verschuldigd. De andere 50% van het bedrag, krijgt Opdrachtgever teruggestort.
c. Annuleert Opdrachtgever vanaf 7 dagen voor aanvang van de workshop of training, dan is Opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd. Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk op de werkdag voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende workshop of training.
d. Het verplaatsen van de inschrijving naar een andere datum is alleen mogelijk indien er op die andere datum nog plek over is, hetgeen pas een aantal dagen voor aanvang van de andere datum toegezegd kan worden.

8.5. Annulering van de oudercursus
a. Annuleert Opdrachtgever meer dan 14 dagen voor de start van een cursus, dan krijgt Opdrachtgever het gehele bedrag teruggestort minus € 25,- aan administratiekosten.
b. Annuleert Opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de aanvang van de cursus, dan is Opdrachtgever 50% van het gehele bedrag verschuldigd. De andere 50% van het bedrag, krijgt Opdrachtgever teruggestort.
c. Annuleert Opdrachtgever vanaf 7 dagen voor aanvang voor cursus, dan is Opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd. Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk op de werkdag voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende cursus.
d. Het verplaatsen van de inschrijving naar een andere datum is alleen mogelijk indien er op die andere datum nog plek over is, hetgeen pas een aantal dagen voor aanvang van de andere datum toegezegd kan worden.

8.6. Annulering van een maatwerk-opdracht
a. Annuleert Opdrachtgever meer dan vier weken voor aanvang van de eerste werkzaamheden, dan krijgt Opdrachtgever het gehele bedrag teruggestort minus € 25,- aan administratiekosten. Indien Opdrachtnemer al kosten heeft gemaakt ter voorbereiding op de maatwerk-opdracht, dan dient Opdrachtgever deze voorbereidingskosten te vergoeden.
b. Bij annulering binnen vier weken, maar maximaal twee weken voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang wordt 100% van het
factuurbedrag in rekening gebracht.

8.7. In geval Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, workshop of andere bijeenkomst de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of andere activiteit deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 

8.8 Corona clausule ivm maatregelen RIVM
De richtlijnen en aangepaste maatregelen vanuit het RIVM in verband met Corona zorgen ervoor dat annulering volgens de hierboven gestelde termijnen niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld omdat Opdrachtgeven of Opdrachtnemer op de dag van de overeenkomst Corona-achtige gezondheidsklachten vertoont. Conform de maatregelen dient Opdrachtgever of Opdrachtnemer dan in quarantaine te gaan totdat Corona middels een test is uitgesloten. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, is het derhalve mogelijk om je afspraak voor een consult of aanmelding voor een workshop / training eenmalig zonder kosten in overleg te verzetten naar een andere datum.