Gevoelig intens kind, sterke wil. Hoogbegaafd? IQ-testen

Als er dan een vermoeden van hoogbegaafdheid is komt de onvermijdelijke overweging of je je kind wilt laten testen of niet. Met testen wordt hier een IQ-test bedoeld, implicerend dat dat voldoende of nodig is om hoogbegaafdheid te bewijzen. Naast persoonlijke afwegingen, zitten er ook wat (technische) haken en ogen aan het testen van hoogbegaafdheid. Vandaar vandaag dit stukje.

Over het algemeen geldt dat een IQ van 130 of hoger in combinatie met bepaalde zijnskenmerken wordt gezien als hoogbegaafd. De zijnskenmerken zijn van belang omdat deze vaak de intensiteit van het hoogbegaafde kind bepalen. Een hoog IQ alléén duidt niet per sé op hoogbegaafdheid.

Een IQ-test op zichzelf dus ook niet voldoende is als ‘bewijs’ voor hoogbegaafdheid. Verschillende orthopedagogen, psychologen en ook HB-specialisten bieden brede begaafdheidsonderzoeken aan waarbij de IQ-test wordt aangevuld met andere onderzoeksinstrumenten. Als, bijvoorbeeld school, dus aanraadt om kind een IQ-test te laten doen, weet je nu dat dat niet voldoende is. Niet om HB aan te tonen en vooral niet om je kind te kunnen ondersteunen. Een hoog IQ an sich zegt hierin dus niet zoveel. Al geeft het wel natuurlijk wel richting waarin je moet zoeken.

In het stukje van gisteren schreef ik over hoe veel hoogbegaafde kinderen onderpresteren – er komt niet uit wat erin zit – en dat heeft uiteraard ook effect op een IQ-test. Bijvoorbeeld omdat het kind wat faalangstig is geworden, omdat het kind ‘te moeilijk’ denkt, omdat het kind uitgeblust is van school en niet testbaar is. Of omdat er een taalbarrière is, een moeite met tijdsdruk, moeite met concentreren, etc. De conclusie dat een kind niet hoogbegaafd is omdat het geen 130 heeft gescoord is dus te kort door de bocht. Aaaargggh, het wordt er niet makkelijker op 😉

De bekendste IQ-test is de WISC-V. Sinds 2 jaar is er ook de KIQT+, speciaal ontwikkeld om het IQ te meten van kinderen van 5 t/m 10 jaar oud met een IQ-score tussen de 105 en 170. Praktijk de Blik uit Houten heeft dit interessante artikel geschreven waarin de voordelen van de KIQT+ ten opzichte van de WISC-V worden beschreven.

De KIQT+ is recent door de COTAN beoordeeld als een betrouwbaar instrument voor het meten van de intelligentie van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

#gevoeligkind #intensiteit #onderprikkeling #hoogbegaafd?

Een IQ-test is overigens niet per sé nodig om hoogbegaafdheid te kunnen bepalen. Veel HB-specialisten herkennen hoogbegaafdheid in een kind en kunnen op basis van hun kennis & kunde een advies aan school met betrekking tot passend onderwijs uitbrengen.

Een laatste overdenking.
Bij sommige kinderen speelt meer dan alleen HB. Een schooltrauma, bijv., een leerstoornis of gecamoufleerd autisme. (Zie ook het stukje van dinsdag) Lees je in en kies de specialist die brede ervaring heeft en deze nuances eruit pikt. Zodat de passende leeromgeving ook daadwerkelijk klópt en je kind kan opbloeien.