Gevoelig intens kind, sterke wil. Hoogbegaafd?

Nog vaak spreek ik ouders in mijn praktijk die al een flinke weg hebben afgelegd met hulpverleners, therapieën en soms (mis-)diagnoses voor hun kind, terwijl er uiteindelijk ‘slechts’ hoogbegaafdheid blijkt te spelen. Het ‘lastige’ gedrag dat deze kinderen laten zien, op school of thuis, komt voort uit hoog opgelopen spanning, uit niet-veilig voelen, uit overvolle emmertjes.
Vaak speelt er overprikkeling, maar vooral blijkt onderprikkeling een grote factor te zijn. Met de verhalen die ik deel hoop ik dat onderprikkeling éérder herkend wordt, zodat deze kinderen en hun ouders niet zo’n enorme worsteling hoeven te doorstaan.

Zijn alle gevoelige intense kinderen met een sterke wil hoogbegaafd? Niet per sé, al is er zeker een overlap. Uiteindelijk is het het belangrijkste dat de bron van alle stress wordt herkend en wordt weggenomen, zodat deze kinderen zichzelf kunnen zijn, in hun behoeftes worden voorzien en tot bloei kunnen komen.

Deze week geen verhalen, maar een aantal verwijzingen naar artikelen om voor jou als ouder laagdrempelig af te tasten of er wellicht hoogbegaafdheid zou kunnen spelen. Met wederom de kanttekening dat het niet gaat om het ‘label’ an sich, maar om het herkennen van de behoeftes en het voorkomen van die energieslurpende omweg. Als de bron van stress blijft bestaan, zijn alle wiebelkussens, emotie-regulatie trainingen en andere therapieën gericht op gedragsverandering slechts symptoombestrijding. En dat is zonde.

Sommige kinderen vertonen zulk opvallend gedag in de klas (of al op het kinderdagverblijf) dat er wordt gedacht aan autisme of ADHD. Ik schreef er eerder dit artikel over.

Vaak zien we dat hoogbegaafde kinderen kenmerken van autisme of ADHD vertonen als ze langdurig in een niet-passende omgeving verkeren. Zoals een schoolomgeving waarbij niet aan hun specifieke (leer)behoeftes wordt voldaan. Cognitief, maar ook breder dan dat. Voor veel kinderen is een warme, rechtvaardige, emotioneel rijke omgeving ook van belang om überhaupt tot leren te komen. Zodra de omgeving meer passend wordt, verdwijnt de chronische stress (de overprikkeling en onderprikkeling) en daarmee ook de kenmerken van ASS of ADHD.

ADHD?
Renata Hamsikova heeft op haar site een vragenlijst geplaatst (het origineel komt van SENG – stichting Supporting the Emotional Needs of the Gifted) als voorzichtige check om te zien of het gedrag dat líjkt op kenmerken van ADHD zou kunnen worden veroorzaakt door een niet-passende leeromgeving.

ASS?
mirthe zom van Praktijk Hoogbegaafd uit Roosendaal heeft dit belangrijke artikel geschreven over de overeenkomsten én verschillen tussen hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme.


Ook hoogbegaafde kinderen mét autisme bloeien op van de passende context, maar blijven ‘op hun tenen lopen’ totdat de passende context óók hun behoeftes voortkomend uit ASS meenemen.

#gevoeligkind #intensiteit #onderprikkeling #hoogbegaafd?